Turneringsregler

Ordensregler for livepokerturnering

• Turneringen ledes af en turneringsleder.

• Personer under 18 år har ikke adgang til spillelokalet.

• Der skal forvises billed-ID og betalingskort brugt til betaling ved ankomst til turneringslokalet på turneringsdagen.

• Truende eller aggressiv adfærd accepteres ikke.

• Det er forbudt at udvise støjende adfærd.

• Det er forbudt at være til gene for andre.

• Hvis en spiller er for beruset til at kunne deltage i turneringen og er til gene for andre kan han blive taget ud af turneringen og chips bliver fjernet. Spilleren vil inden han bliver fjernet fra turneringen få en advarsel fra turneringslederen. Det er turneringslederen der beslutter hvor vidt spilleren skal have en advarsel og beslutningen er indiskutabel.

• Hvis en spiller afsløres i snyd, vil denne øjeblikkeligt og permanent blive bortvist fra spillelokalet og chips fjernes.

• Det er ikke tilladt at tale andet end skandinavisk eller engelsk ved bordene.

• Ved uoverensstemmelser ved et bord tilkaldes turneringsleder som tager den endelige beslutning.

• Turneringslederens afgørelse er endelig i enhver sammenhæng. (Hvis en turneringsleder opdager efterfølgende der er lavet en forkert rulling eller har mistolket reglerne, vil dette ikke blive lavet om i den afgjorte hånd)

• Hvis en tilmeldt ikke er mødt ved start bliver han blinded som om han var til stede, men får kun kort når han er i blinds eller er dealer. Meldes afbud fjernes resterende chips tages af bordet. Hvis en spiller ikke har været i kontakt med turneringslederen senest ved 2nd chance udløb (fredag) fjernes chips. mandag og Onsdag vil en spillers chips blive på bordet til afbud eller chips er væk. En spillers chips vil altid blive fjernet før finale table.

• Enhver overtrædelse af ordensregler kan medføre straf eller bortvisning.

• Hvis en spiller bliver taget ud af turneringen på grund af nogen af de nævnte årsager og resterende chips fjernes fra bordet, får man ikke sit buy-in retur.

•Hvis der er 2nd chance i spil og man ryger ud, skal der træffes beslutning om man vil gøre brug af den inden den næste spiller ryger ud.

• Hvis du ikke er på din plads når det sidste kort er delt ud vil din hånd blive foldet.

• For ikke at ødelægge flowet i spillet må du ikke forlade bordet når det er din tur til at dele kort.

Spilleregler

1. Grundlæggende:

Vi henstiller til fairplay! Turneringslederen vil til hver en tid forsøge at opretholde en god stemning i klubben, men er ikke ansvarlig for den enkelte spillers opførelse. Turneringslederen vil bedst muligt og hurtigst muligt træffe en rulling for ikke at bremse spillet. Hvis en turneringsleder opdager efterfølgende der er lavet en forkert rulling eller har mistolket reglerne, vil dette ikke blive lavet om i den afgjorte hånd. Ved deltagelse i poker spil i klubben, vedkender og retter man sig efter dette regelsæt, hvad enten du er bekendt med dette regelsæt eller ej. Det er altså op til den enkelte, at sætte sig ind i reglerne m.v. Overtrædelse af de følgende regler, kan medføre straf/karantæne som bliver besluttet af turneringslederen.

En spiller skal være ved bordet/på vej (FairPlay) til bordet når vedkommende har fået sidste kort, for at kunne gøre krav på at spille hånden. Hånden bliver foldet, hvis spilleren ikke er til stede ved modtagelse af sit sidste kort

1.1 Almindelig poker etik:

Det er dårlig poker etik at: med vilje eller gentagende gange at "acte" ude af tur, "splache" potten, lave en aftale om at tjekke en hånd ned, "reade" en anden spillers hånd og fortælle om det hvis du ikke er med i spillet, eller der er flere med i spillet. "Afsløre" indholdet af din egen hånd i en multiway pot, "afsløre" indholdet af din egen foldet hånd, både ved kropssprog eller verbalt. Dette specielt mens hånden stadig spilles, men også efterfølgende uden grund eller gentagende at "bremse" spillet. Fiske foldet hænder fra muck bunken, både ens egne eller andres. Dette er ikke tilladt. bette med mange mindre chips, når man er i stand til at bette med chips af større værdi.

1.2 Ruling:

Det er turneringslederen der tager den endelige beslutning, og denne beslutning vil være indiskutabel. Det er den enkelte turneringsledere på aftenen, der laver og tager den endelig ruling. Skal der fortages en ruling, skal den fortages når den opstår. En eventuelt senere forespørgsel på en ruling, kan helt nægtes eller ændre på udfaldet af denne ruling. Hvis en spiller uretmæssigt får tildelt en pot og denne bliver blandet med den pågældende spillers chips, er det turneringslederens ret at anslå pottens størrelse ud fra en "rekonstruktion" af den spillede hånd hvis der ikke er enighed.

2. Procedure:

Kun én person må spille én hånd. Spillere må ikke vise sine kort til andre spillere eller tilskuere under spillet. Viser man sin hånd til andre spillere/tilskuere midt i hånden kan hånden erklæres død. Bemærk at man skal stoppe hånden og tilkalde turneringslederen til bordet hvis hånden skal erklæres død. Hånden skal erklæres død af en turneringsleder inden der bliver vendt flop, turn, river eller showdown. Har ingen reageret før hånden er afsluttet kan hånden ikke erklæres død fordi man har tabt hånden. Er der lavet showdown og ingen har reageret kan hånden ikke erklæres død fordi den er vist til andre under spillet. Ingen må spille en andens chips.

Du er altid selv ansvarlig for dine chips og kan derfor ikke kræve nogen form for erstatning, eller på andre måder refundering af eventuelt mistet chips. Spillere skal altid have kortene placeret, så alle har mulighed for at se dem. Dette betyder - over - bord højde og at kortene ikke må skjules med hænderne, eller på andre måde forsøges gemt væk. Enhver spiller har retten til frit udsyn til en modstanders chips. Chips med højest værdi skal altid være mest synlige (forrest). Spørges der til en optælling af chips, skal det korrekte antal opgives af den adspurgte spiller selv. Når der ikke er dealer,  har man som spiller selv ansvar for at det optalte er korrekt.

"Rabbit hunt" er ikke tilladt, der er ingen dealer på og der skal ikke bruge unødig tid på at se flere streets når hånden er forbi.

Hænder der er foldet skal samles sammen i "mucken" de skal ikke gemmes og vises op når hånden er slut.

Alle skal bidrage at den nye hånd kan starte hurtigst muligt.

Chips må aldrig puttes i lommen eller skjules. Ved bordskift skal man enten have chips synligt i hånden eller i en bakke. Overtrædelse kan medføre straf ved gentagne gange.

3. Seating:

Seatning og flytning af spillere, foregår via Tournament director og er bindende og indiskutabel. Du er selv ansvarlig for at du sætter dig, på den rette angivne plads. Ved start af turnering og ved samling til final table, starter plads 1 altid som dealer.

Spillere der bliver flyttet kan komme ind i big-blind, hvis dette ikke ændre på rækkefølgen således at en spiller ved bordet kommer til at betale blinds to gange efter hinanden. Den eneste plads man ikke kan komme ind i er positionen mellem small blind og button. Hvis man er i blinds/dealer rykker man først efter man har afsluttet forløbet.

Når der er finalebord er det Tournament Director der laver en ny og tilfældig seating. Man kan blive flyttet til alle positioner, inkluderende big blind, small blind og button.

4. Dealing.

4.1 Uddeling af kort og flop:

Kortende skal altid blandes ordentligt mellem hver enkelt runde. Der skal altid tages af og minimum 2 kort, dette fortages af spilleren til højre for dealeren. Ved fast dealer der ikke deltager i spillet, tager dealeren selv af. Ved heads-up spil kan der, ved fuld enighed, aftales at dealeren selv tager af. En hvilken som helst spiller ved bordet kan bede om en omblanding, hvis der menes der er spillere der har information om korts placering i bunken. Der deles ét kort ud af gange startende fra small-blind og rundt med uret, til alle har to kort afsluttende med dealeren. Det er enhver spillers pligt at oplyse om sete kort, under uddeling af kort (fairplay). Det er på intet tidspunkt lovligt for dealeren at se kort fra "bunken" heller ikke selv om dealeren ikke længere selv er med i hånden eller der er tale om en fast dealer. Ligeledes brændes der først kort, når dealeren skal foretage næste action i spillet.

4.2 Misdeals

Følgende kan give ændringer i den almindelige dealing:

A: Hvis første givende kort til en person vises pga. dealer fejl. I dette tilfælde blandes der igen og der omgives.

B: Hvis andet givet kort til en person vises pga. dealer fejl. I dette tilfælde følges den almindelig rækkefølge af uddeling af kort, og den person der er blevet "sprunget over" får det sidste kort. Det viste kort bruges som første brændte kort. Hvis mere end et kort bliver vist i anden giverunde, blandes der igen og omgives.

C: To eller flere kort ved en fejl visses af dealeren. I dette tilfælde blandes kortene ind i bunken igen.  

D: Kort bliver givet i forkert rækkefølge. I dette tilfælde blandes der igen og der omgives. Hersker der ikke den mindste tvivl om hvilket/hvilken kort der er tale om kan dette/disse gives videre til den/de rette modtager.

5. Døde hænder:

Det er dit eget ansvar at beskytte din hånd. Din hånd er død hvis:

A: Hvis du folder ud af tur.

B: En spiller ikke har det rette antal kort og spillet er gået i gang.

D: Der bliver kaldt time på dig og tiden udløber.

E: Dine kort er smidt i muck bunken. Hænder der uden tvivls spørgsmål af nogen art kan identificeres men mucket, kan få en positiv rulling. Hænder der er mucket på grund af fejlinformation givet til spilleren, vil have en fordel i en eventuel rulling. Men hånden er død hvis den på ingen måde kan identificeres og den ikke er vist op så bordet kan identificerer den rigtige vinderhånd. Uanset om de er mucket ved en fejl af dealer eller anden ved bordet ! DU ER SELV ANSVARLIG FOR DIN HÅND.

F: Kort der bliver smidt ind i en anden spillers kort er døde. Er der den mindste tvivl om hvilken kort der tilhører spillerne, er den hvis kort der bliver ramt ligeledes døde. Turneringslederen har den sidste rullling omkring indetificering. Hvis dette gøres bevidst kan det medføre en straf. 

G: En spiller vise sine kort til en anden person, der stadig er med i hånden. Stadig her gælder reglen henholdt punkt 2. Kun én spiller hånden. En hånd kan dog ikke erklæres død hvis turneringsleder ser hånden.

BEMÆRK !!

Din hånd bliver ikke erklæret død hvis du ved en fejl får vendt din kort face up før action er slut. I tilfælde af at andre mangler at acte står dit Call/bet/all-in ved magt og de resterende der mangler at acte har den information og kan acte efter. Er der flere streets fortsætter spillet med den information. 

Eksempel.

Spiller A skubber all-in med 10.000 chips, spiller B siger Call og viser op inden spiller C har actet. Spiller B's hånd er ikke død, men hans call på 10.000 står ved magt. Spiller C har options og kan vælge at kalde, raise eller skubbe all-in. Hvis spiller C har skubbet all-in med 50.000 kan spiller B vælge om han vil kalde de resterende 40.000 eller fold sin hånd og miste de 10.000 chips. 

Hvis en spiller gør det bevist for at få information eller den samme spiller laver samme fejl to gange sidder han ude 3 omgange som straf.

6. Uregelmæssigheder:

Hvis en spiller ved, at der er en defekt med et eller flere kort, er vedkommende tvunget til at gøre opmærksom på dette. Hvis et kort i dealer bunken vender face-up, bliver det betragtet som et stykke værdiløst papir. Et kort der betragtes som et stykke værdiløs papir, vil blive byttet med det næste kort i bunken. Et eller flere manglende kort fra decket, kan ikke ændre på allerede spillet hænder og deres resultat. Flere kort fra decket er identiske, kan ikke ændre på allerede spillet hænder og deres resultat. Hvis et kort bliver vist pga. af en dealer fejl, kan en spiller ikke nægte eller ønske at modtage det. Reglen i 4.2 A og B er her også gældende. Hvis en spiller taber et eller sine kort på gulvet, er disse stadig i spil. Hvis en dealer viser flop, turn eller river inden byderunden er afsluttet, puttes kortene ind i decket igen og blanding fortages og der tages af.

7. Betting og raising:

No limit betyder no limit og et ubegrænset beløb må bydes. Der er ikke nogen grænse for antallet af raises. Det du siger ved et bet, er bindende og bestemmende i forhold til en eventuel rent fysisk action hvis det er din tur. Hvis der er forskel på det sagte og det beløb der smides ud, skal dette beløb rettes til det sagte beløb.

Ved et bet placeres det fulde beløb foran dig, i en sådan afstand at der ikke er tvivl om at det er det du better.

Undgå at kaste pengene ind i puljen/potten (at "splache" potten) Dette er dårlig poker etik og ved ruling vil en "splacher" stå dårligt.

String betting og string raises er ikke tilladt. Sig det fulde beløb for at undgå misforståelser, eller placere den samlet sum af dit bud på en gang foran dig. Smider du en enkelt større chip ind uden at annoncere et raise, betragtes dette kun som et kald. Et bet er ikke bindende før man har "postet" penge, med mindre man har fortalt at man vil raise eller eventuelt hvad man vil bette/raise. Hvis en spillers bet er mindre end et minimums bet og har nok chips, vil dette rettes til minimums bet størrelse og kan ikke ændres til mere. Ligeledes hvis en person kalder og ved uheld eller på andre måder smider mindre chips ind, vil dette blive rettet til det rette beløb. Hvis en spiller placerer et bet og mere end halvdelen af et bet er du forpligtet til at placerer det korrekte raise og dermed fuldfører handlingen. 

Et preflop raise fra den første der acter er altid mindst det dobbelt af big-blind (med mindre man er all-in for et mindre beløb). Hvis en spiller ønsker at lave et raise efter en spiller er gået all-in med mindre end minimums bet, skal denne spiller altid raise med mindst minimums bet beløbet. Alle raises skal være lig med, eller større end det foregående bet eller raise i den pågældende byderunde.

Eks.:

Blinds 100-200., A åbner med et bet på 600. B raiser med 1000 til i alt 1600. C re-raiser med 2000 til i alt 3600. Hvis D ønsker at raise, skal han mindste raise med det sidste raise. Den sidste der har lavet et raise er C raise med 2000. Så D skal mindst raise med 2000 mere for i alt 5600. Bemærk at D's minimums raise ikke er 3600 (C's samlede indsats), men kun 2000, det ekstra som C har raiset med.

All-in eks.:

Blinds 3000-6000. A åbner med et raise til 12.000, B kalder 12.000, C skubber all-in med 22.000, det åbner dermed for at A kan re-raise, eftersom minimum raise er det dobbelt af sidste raise på A's 6000 og altså 18.000 i alt. Hvis spiller C i stedet skubber all-in med 17.000 åbner det ikke op for at spiller A eller B kan re-raise.

Eksempel : Første spiller byder 100, næste raiser til 300, altså et raise på 200 mere, 3. spiller skal dermed minimum raise med 200 således at et minimums raise nu vil blive et raise til 500. En spiller der allerede har actet og en efterfølgende spiller går all-in for et ikke fuld bet eller et mindre beløb end et tidligere bettet beløb, må og kan ikke raise dette all-in. Ved et raise under minimums bet er stadig at betegne som et raise hvis folk bag ikke har actet og vil genåbne byderunden.

Eksempel: Spiller A better 100, spiller B raiser med 100 til totalt 200, spiller C går all-in for mindre end det raised 100 samlet set 300 og spiller A kalder dette all-in raise må spiller B også kun kalde. Re-raiser spiller A (hvilket vedkommende gerne må da han har fået et raise af spiller B) må spiller B igen gerne re-raise.

Hvis en spiller misforstår actionen ved bordet, kan et call eller et raise rulles for ikke bindende. Hvis dette ikke er, eller var til skade for actionen ved bordet. Eksempel: Spiller A better 300, spiller B raiser til 1200 og spiller C putter 300 i potten. I dette tilfælde er det tydeligt at spiller C troede at bettet var på 300, og vil derfor hvis vedkommende ikke ønsker at kalde de 1200 trække sine 300 til sig igen.

Hvis en spiller ved en fejl raiser med 50 pct eller mere af det foregående bet, skal man betale op til det fulde bet. Hvis beløbet man har smidt ind er under 50 pct er det et call.

Eks.:

Spiller A åbner med et bet på 1000, spiller B smider 1400 i poten uden at sige noget er det et call. Smider han 1500 i poten uden at sige noget er det et raise.

Et bet der ikke efterlader mere end 1 big blind tilbage sætter automatisk spilleren ALL-IN.

7.A

Agerer ude af tur, OOT (action out of turn)

  1. Ageren ude af tur flere gange i samme turnering kan udløse straf, din ageren er bindende hvis action om til OOT spilleren ikke har ændret sig. Et check, call eller fold tæller ikke som ændret action. Hvis action ændre sig er OOT spillerens bet ikke bindende og vil blive afleveret tilbage til OOT spilleren, som nu har alle muligheder inkluderende: calling, raising eller folding. Et OOT fold er bindende. 
  2. En spiller der bliver sprunget over af OOT action, skal forsvare sin ret til at agere. Hvis der er gået en fornuftig mængde tid og spilleren der blev sprunget over af OOT ikke har sagt noget før der har været væsentlig action OOT til spillerens venstre, er OOT action bindende. Gulvpersonalet vil blive tilkaldt for at beslutte hvordan den oversete hånd vil blive behandlet. Hvis spilleren der er blevet sprunget over ikke har reageret før turen når til ham kan han ikke ændre action. Floor træffer afgørelsen.

8. Showdown:

For at vinde en pot skal alle dine kort vises, uanset om de bliver brugt eller ej. Dette er selvfølgelig kun gældende, hvis der er en eller flere spillere tilbage efter sidste action. Kortene taler og ikke hvad en spiller siger.

Ved all-in er der altid showdown og ingen all-in hånd kan blive mucket uden at blive vist op. hænderne skal altid vises op før streets og efter river. En all-in hånd kan aldrig erklæres død hvis den er vist op og hele bordet har set hånden.

Vinderen af en hånd er den spiller der kan vise den bedste hånd op, ikke den der fortæller om den bedste hånd. En hånd kan aldrig vindes mundligt. En spiller er selv ansvarlig for sine kort, til potten er afgjort/showdown. En spiller der mucker kortene mod en modstander der verbalt melder en bedre hånd, har stadig tabt hånden hvis der ikke har været showdown og de mucket. Selv hvis det er mere eller mindre tydeligt at du spiller bordet, skal hånden vises for at vinde potten. Show one, show all. Alle spillere har retten til den samme information. Vises et eller flere kort til en anden spiller, har alle ret til at se den pågældende hånd. Hvis der er en sidepot skal vinderen af denne bestemmes inden vinderen af mainpotten findes. Hvis alle tjekker (eller er all-in) i den sidste byde runde, er det tættes på dealer og med uret der viser op. For at speede spillet op, må (skal) en spiller med en formegentlig vindende hånd meget gerne vise op først. Hvis der er budt i den sidste byde runde og der er mere end 2 til showdown, skal der vises op fra dealeren og med uret rundt. Hvis der er budt i den sidste byderunde og der er kun er 2 spillere om potten, er det den der har kaldt sidst der skal vise sidst. Når spillere er nået til enighed om at være all-in, skal alle de medvirkende hænder vendes faceup og først herefter gives eventuelt flop, turn og/eller river. Er man blevet called eller den går check hele vejen rundt, skal man vise sin hånd. Den spiller der er først til at acte skal vise sin hånd først. Verbal erklæringen om værdien af en hånd eller mundligt at man folder er ikke nok og ikke bindende ved showdown.

9. Uafgjort:

Ved et ulige antal chips i en split pot, modtager den der sider tættes på dealeren (aldrig dealeren selv), i retning med uret rundt, den overskydende chip. Alle side pots og main pot vil blive splittet uafhængigt af hinanden og ikke blandet sammen.

10. Blinds:

Alle vores live turneringer er med Big Blind Ante.

Dette fremskynder spillet og gør spilafviklingen glattere. Spilleren med Big Blind betaler Ante for hele bordet. Ante størrelsen er følgende: 7-10 handed,  Ante = 1 x Big Blind. 3-6 handed, Ante = 1 x Small Blind.

Der er ingen Ante når spillet er i Heads Up.

11. Flop:

Der brændes altid et kort før de 3 kort på floppet, et før turn og endnu et før river vises. Hvis dealeren vender for mange kort på floppet, blandes disse kort ind i bunken og der gives et nyt flop. Hvis der er brændt rigtigt, brændes der ikke igen, der tages dog af. Hvis der visses for mange kort på turn eller river, bruges den rigtige rækkefølge således at det kort der ville være kommet vises og det næste kort puttes ind i bunken og der blandes og tages af igen. Brænder dealeren ikke eller brændes for mange kort, skal dette rettes med det samme. Er der først sket en action af alle på det/de efterfølgende viste kort forsætter spillets gang, uanset om fejlen er lige til at rette. Hvis floppet af en givet grund skal gives om, tages flop kortene op igen og blandes ind i bunken og der tages af (burnkortet bliver liggende på bordet). Der ligges nu et nyt flop uden at brænde. Der spilles ikke med "forsikrings spil". Dette betyder at man ikke kan køre flop, turn eller river flere gange. Det er heller ikke tilladt at aftale en spiltpot.

12. Turnering:

Ved deltagelse har man vedkendt sig at følge blinds struktur og de almindelige regler. Turneringslederen kan, på en så fair måde for spillerne som muligt, ændre i blindsstrukturen, på et hvert givende tidspunkt. Spillere, hvad end de er med i hånden eller ej, må ikke diskutere hånden før spillet af den pågældende hånd er overstået.

Spillere skal til enhver tid beskytte alle andre spillere. Diskussioner om mulige hænder eller spille forløb (eksempel: Han raiser jo hver gang på knappen) er ikke tilladt, mens hånden spilles – igen gælder reglen "En hånd, en spiller".

Det er din egen opgave at sikre, at du har det rette antal start chips. Hvis der har været action ved bordet og du ikke er opmærksom mister du retten til at få rettet op på det eventuelt manglende action. Det er din pligt at oplyse om for mange eller for få udleveret chips, både ved start af turnering og ved chip-up. Blinds stiger med et på forhånd angivet interval. Hvis en turnerings blindstruktur skal ænders, kan denne beslutning udelukkende tages af turneringslederen.

En person skal være ved bordet for at kalde tid (time) på en modstander, dog er det god poker etik også at være med i hånden for at kalde tid (time). En almindelig god poker etik for kald af tid på en modstander, er velset. Bliver der kaldt tid på en spiller har vedkommende 1 minut til at tage sin beslutning, det er turneringslederen der tæller ned. Der vil blive gjort opmærksom på tiden, når der er 10 sekunder tilbage. Når deltagen ikke at acte inden tiden udløber, er hånden død.

En spiller der går all-in og taber og efterfølgende finder x antal gemte chips eller et andet beløb end det verbalt annonceret, har ingen ret til at drage fordel af dette. Spilleren er ude fra turneringen, hvis spillerens modstander er i stand til at dække beløbet uden de gemte/glemte chips.

Spilleren der har vundet vil modtage alle modstanderens chips. Alle chips i spil skal forblive på bordene under hele turneringen.

Chips der fjernet fra bordet (eventuel puttet i lommen) vil blive fjernet fra turneringen og spilleren kan eventuelt idømmes en tids straf, diskvalifikation eller karantæne.

Upassende optræden kan medføre tidsstraf (typisk 5 min.), diskvalifikation eller bortvisning. Hvis 2 eller flere spillere går broke i den samme hånd, er det spillere med færrest chips der ryger først, næst færrest chips den der ryge næst osv. I tilfældet af total lighed og i pengene, modtager de en lige stor andel af pengepræmie. I tilfælde af to eller flere spillere har en identisk hånd og tager en spiller ud vil bounty blive delt i mellem spillerne.

Turneringslederen er ikke påkrævet at rule i en eventuel deal om pengepræmier. Kan der ikke nås til enighed spilles der videre og til afslutning og en almindelig udbetaling finder sted.

Det er din pligt at oplyse "huset" eller turneringslederen når du bliver slået ud, eller på andre måder sørge for at du bliver retmæssigt taget ud af Tournament director. Kan turneringslederen ikke give dig den rigtige placering bliver du placeret sidst.

 

POKER ETIKETTE


Følgende handlinger skal anses for upassende kan give en straf til overtræderen hvis turneringslederen bliver gjort opmærksom og beslutter det:

Bevidst overtagelse af en andens tur. (Acte ud af tur bevidst)

Bevidst at splashe chips i potten.

Indvillige i at checke en hånd, når en tredje spiller går all-in.

Aflæsning af en anden spillers hånd verbalt før kortene er lagt på bordet.

Afsløre indholdet af en live hånd i en flerhåndet pot før bettet er afsluttet.

Afsløre indholdet af en foldet hånd før bettet er afsluttet. Røb aldrig indholdet af en hånd i løbet af dealingen, også selvom det er til en udenfor potten, for dermed at undgå at informationerne gives videre til en aktiv spiller.

Komme med udtalelser eller gøre noget, der har unfair indflydelse på spillets gang, uanset om overtræderen er med i potten eller ej.